Yazıkonak Belediyesi Resmi Web Sitesi

Fen İşleri Müdürlüğü

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.  İmar Durumu (Belediyeden Temin Edinilebilir)

2.  Mimari Proje

3.  Elektirik Projesi

4.  Sıhhi Tesisat Projesi

5.  Statik Proje

6.  Statik Hesabı

7.  Isı Yalıtım Projesi

8.  Zemin Etüdü

9.  Peysaj Projesi

10. Tapu Belgesi (Son üç ay içinde alınmış olmalı)

11. Aplikasyon Krokisi

12. Fenni Mesullerin Odalarına ilişik Belgesi

13. Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yukarıda yazılı bulunan belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.

 

YAPI KULLANMA BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.  Tapu (Son üç ay içinde alınmış olmalı)

2.  Kimlik Belgesi

3. Vergi Numarası

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yukarıda yazılı bulunan belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.


SU ABONESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.  Dilekçe

2.  Tapu Fotokopisi

3.  Yapı Kullanma İzin Belgesi

4.  Kimlik Fotokopisi

Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yukarıda yazılı bulunan belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.

İŞYERİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.  Dilekçe

2.  Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh senedi

3.  2 Adet fotoğraf

4.  Tapu fotokopisi

5.  Yapı kullanma izin belgesi

6.  Kiralıksa kira mukavelesi Aslı veya Noter tasdikli sureti

7.  Vergi levhası fotokopisi

8.  Esnaf odası kaydı fotokopisi

9.  Ustalık belgesi meslek dalına göre

10. Sigorta veya Bağ-Kur belgesi

11. Aynı adrese daha önce verilmiş Açma ruhsatı varsa Belediyeye geri iade edilecek

12. İtfaiyeden yangın önlemi alınmıştır raporu gelecek

Zabıta Komiserliğine yukarıda yazılı bulunan belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

  -          Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek,
uygulamak.
-          Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma
açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
-          Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
-          Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri temin etmek
-          Kantar hizmetinin verilmesi
-          Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları – mahalle yollarının açılması
-          Numarataj hizmetinin verilmesi
-          Doğalgaz, su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.
-          4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
-          Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
-          Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi.
-          Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb.
(Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
-          Ayniyat işlemlerinin yapılması
-          Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
-          İşçi, memur ve sözleşmeli personelin idari işlemlerini yürütmek
-          Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
-          Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması. Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
-          Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi   
      -     Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.


İLETİŞİM ADRESİMİZ

Yazıkonak Belediyesi Resmi Web Sitesi
Adres:
Yazıkonak Belediyesi
Merkez Mahallesi Hazar Caddesi No:1 YAZIKONAK / ELAZIĞ
Tel: (0424) 255 51 51 / Başkanlık: (0424) 255 51 87
Faks: (0424) 255 51 50
E-mail: halklailiskiler@yazikonak.bel.tr